.

.

ANIOSGEL 1L Z POMPKĄ

ANIOSGEL 1L Z POMPKĄ

Aniosgel 85 NPC Butelka 1L z pompką
alkoholowo-wodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania

35,00 zł
Brutto

Aniosgel 85 NPC, żel wodno-alkoholowy do dezynfekcji rąk, z pompką, 1000ml - opis produktu

Wodno-alkoholowy żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Posiada szerokie spektrum biobójcze. Właściwości mikrobiologiczne w 20 stopniach Celsjusza: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Aktywny wobec HIV-1, PRV (wirus typu HBV), BVDV (wirus typu HCV), rotawirus, herpeswirus, coronawirus, norowirus, wirus grupy typu (H1N1) i A Nibrig (H5N1). Żel wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące. Substancję czynną preparatu stanowi alkohol etylowy, który charakteryzuje się niską toksycznością. Dzięki tiksotropowym właściwościom łatwo się aplikuje oraz wygodnie i dokładnie rozprowadza po powierzchni skóry. Nie zawiera substancji alergizujących i drażniących. 
 
Wskazania: żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.
 
Sposób użycia: preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dezynfekcja higieniczna: 3ml - czas wcierania 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna: 2x3ml - czas wcierania co najmniej 2x45 sekund. Preparat rozprowadzić do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać. 3ml = 2 naciśnięcia pompy.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Składniki: etanol (700 mg/g czyli 755 ml/L - N CAS 64-17-5), środki zagęszczające, nawilżające i zmiękczające skórę, woda.
 
Środki ostrożności: wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Używać w miejscach dobrze przewietrzanych. Unikać jakiegokolwiek kontaktu z oczmi. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie potrzeby natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć w Warszawie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Przechowywać w dobrze wentylkowanym miejscu. Opakowanie nie nadaje się do ponownego użytku. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
ANI01

Specyficzne kody

Nowy produkt

13 PODOBNE PRODUKTY