.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

?    Adresat:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DORO-TECH IWONA ZABIEGAŁA
ul. Jagiellońska 9/7, 41-902 Bytom
dorotech.pl
e-sklep@dorotech.pl

?    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

?    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

?    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

?    Adres konsumenta(-ów)

?    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

?    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.